Κινηματογραφική Λέσχη Ελληνικού – Αργυρούπολης

https://www.kilellar.com/?fbclid=IwAR0_sHf-1l6DTJ_qmyrHIVmoHLGUe87YAjwjfT-ARMTmDSbum1uq5fCrCuU

Συμμετέχοντες Description

Η Κινηματογραφική Λέσχη Ελληνικού – Αργυρούπολης είναι ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο που συστάθηκε νομίμως κατόπιν εγκρίσεώς του από την αρμόδια Δικαστική Αρχή (582/2014 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών), και ενεγράφη νόμιμα στο μητρώο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αα 30456/2014. Σκοπός της Λέσχης είναι η ανάπτυξη και η προαγωγή της Κινηματογραφικής τέχνης και του πολιτισμού στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης όπου και εδρεύει.

Το έχουν επισκεφθεί 49 χρήστες , 1 Επισκέψεις σήμερα

Add a Review

Δείτε επιπλέων σχετικά Event

Προβολές στο αμφιθέατρο Παθ.Αν. Read more…