Η Κινηματογραφική Λέσχη Ελληνικού – Αργυρούπολης είναι ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο που συστάθηκε νομίμως κατόπιν εγκρίσεώς του από την αρμόδια Δικαστική Αρχή (582/2014 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών), και ενεγράφη νόμιμα στο μητρώο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αα 30456/2014. Σκοπός της Λέσχης είναι η ανάπτυξη και η προαγωγή της Κινηματογραφικής τέχνης και του πολιτισμού στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης όπου και εδρεύει.