Η Άρμα Τέχνης θα συμμετάσχει στην 2η Coop Expo

Η ίδρυση της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχειρήσεως με τίτλο «Άρμα Τέχνης»   δραστηριοποιείται στο χώρο της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, με στόχους  την ενίσχυση, προώθηση και βελτίωση της ερασιτεχνικής δημιουργίας, την ανάπτυξη ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, την προώθηση της επαφής με την Τέχνη και τον πολιτισμό για όλους,   Η «Άρμα Τέχνης» εργάζεται για την δημιουργία δομών και δικτύων ενημέρωσης, συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης ανάμεσα στις ομάδες δημιουργίας πολιτισμού, τους ενδιαφερόμενους  δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς και το ευρύ κοινό.  Με τη συμμετοχή μας στην 2η Coop Expo επιθυμούμε να έρθουμε ακόμα πιο  κοντά στον Αθηναίο πολίτη και να τον κρατήσουμε ενήμερο για τα πολιτιστικά  δρώμενα τόσο του Δήμου του  όσο και της περιφέρειας του νομού Αττικής , αλλά και να προβάλλουμε την ερασιτεχνική δημιουργία των τοπικών πολιτιστικών σχημάτων  και όχι μόνο.

Η 2η COOPEXPO με τίτλο ΠΑΡΑΓΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 28 Μαΐου έως το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018 στην αίθουσα του Σταθμού του Μετρό ΣΥΝΤΑΓΜΑ.   Η 2η COOPEXPO θα επιχειρήσει να προβάλει ένα πανόραμα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Επιδιώκεται να περιληφθούν όλες οι περιφέρειες και το μεγαλύτερο δυνατό εύρος δραστηριοτήτων, που αφορούν είτε στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων, είτε στην παροχή υπηρεσιών.

 

Άρθρα Information

  • : 4